سوابق کاری

 

       

 کارخانه نورد و تولید

قطعات فولادی

کارخانه پتوی گلبافت

اصفهان

 دبستان علوی

ستاد اجرایی

فرمان حضرت امام تهران

       

 مهندسی و ساخت

تاسیسات دریایی تهران

صنایع نفت ایران

تهران

 

 شرکت صنایع انرژی ایران

کارخانه گلریس

اصفهان