خط مشی و اهداف

  • پایبندی به منشور اخلاقی گروه مهندسین بهتا
  • اعتقاد به شعار «برنده شدن طرفین»
  • استفاده از نیروی متخصص و کارآمد
  • بهره گیری از آخرین دانش فنی و استانداردهای بین المللی
  • بکار گیری بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات موجود دنیا در پروژه